15, నవంబర్ 2011, మంగళవారం

ఓ రంగయో పూలరంగయోఓ రంగయో పూలరంగయో
ఓరచూపు చాలించి సాగిపోవయో
పొద్దు వాలిపోతున్నదోయి
ఇంత మొద్దు నడక నీ కేందుకోయి

చరణం 1
పగలనక రేయనక పడుతున్న శ్రమనంతా
పరులకొరకు ధారపోయు మూగజీవులు
ఆటలలో పాటలలో ఆయాసం మరచిపోయి
ఆనందం పొందగలుగు ధన్యజీవులు

చరణం 2
కడుపారగ కూడులేని తలదాచగ గూడులేని
ఈ దీనుల జీవితాలు మారుటెన్నడో
కలవారలు లేనివారి కష్టాలను తీర్చుదారి
కనిపెట్టి మేలు చేయ గలిగినప్పుడే

ఓ రంగయో పూల రంగయో
ఓర చూపు చాలించి సాగిపొవయో
పొద్దువాలిపోతున్నదోయి
ఇంత మొద్దునడక నీకెందుకోయి ||ఓ రంగయో||

మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..
మెత్తగ అడిగితే లేదనేది లేదుగా..
మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..

నీది కానిదేది లేదు నాలో..
నిజానికి నేనున్నది నీలో..
ఒక్కటే మనసున్నది ఇద్దరిలో..
ఆ ఒక్కటీ చిక్కె నీ గుప్పిటిలో..

మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..
మెత్తగ అడిగితే లేదనేది లేదుగా..
మెల్ల మెల్ల మెల్లగా..

నిన్ను చూచి నన్ను నేను మరచినాను..
నన్ను దోచుకొమ్మని నిలిచినాను..
దోచుకుందమనే నేను చూచినాను..
చూచి చూచి నీవె నన్ను దోచినావు!

మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..
మెత్తగ అడిగితే లేదనేది లేదుగా..
మెల్ల మెల్ల మెల్లగా..

కన్నులకు కట్టినావు ప్రేమ గంతలు..
కన్నె మనసు ఆడినదీ దాగుడు మూతలు..
దొరికినాము చివరకు తోడుదొంగలం..
దొరలమై ఏలుదాం వలపు సీమలూ..

మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..
మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..


చిత్రం: దాగుడు మూతలు
సాహిత్యం: ఆచార్య ఆత్రేయ
సంగీతం: KV మహదేవన్
గానం: ఘంటసాల, సుశీల

25, అక్టోబర్ 2011, మంగళవారం

ఇదేమి లాహిరీ
ఇదేమి లాహిరీ
ఇదేమి గారడీ
ఎడారి లోన పూలు పూచి ఇంత సందడి

ఇదేమి లాహిరీ
ఇదేమి గారడీ
ఎడారి లోన పూలు పూచి ఇంత సందడి

కోరుకున్న చిన్నదాని నవ్వూ
కోటి కోటి పరిమళాల పువ్వూ
ఆ ... చిన్ననాటి సన్నజాజి చెలికీ ..
కన్నులందు దాచుకున్న కలిమి
ఆ నాటి కూరిమీ చలువలోనే వేడిమి ..//2//
అనురాగపు మేలిమీ
ఇదేమి లాహిరీ ఇదేమి గారడీ
ఎడారి లోన పులు పూచి ఇంత సందడి
రామచిలక ప్రేమమాట పలికే
రాజహంస లాగ నడిచి కులికే
ఆ .. గోరువంక చిలుకచెంత వాలే కొసరి కొసరికన్నెమనసునేలే
కాబోయే శ్రీమతి మది నీకే బహుమతి //2//
అది ఆరని హారతి

ఇదేమి లాహిరీ
ఇదేమి గారడీ
ఎడారి లోన పులు పూచి ఇంత సందడి

17, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

పట్నం వచ్చిన పతివ్రతలు(సీతారామ స్వామి)సీతారామ స్వామి నే చేసిన నేరములేమి
కోరితినా ఆ ఒక్కటితప్పా
నేరాలెన్నగ నేనే గొప్పా స్వామీ

నీ కౌగిలే కాసుల పేరని
నీ ముద్దులే ముత్యపుసరులని
మురిసితిగాని కొసరి కొసరి నే కోరితినా ఆ ఒక్కటి తప్ప
అది నీకు నాకు తెలుసును తప్ప స్వామి

ఇంటిపెత్తనాలడిగితినా
వీధికెక్కినే నలిగితినా
ఆ..ఆ.ఆ..ఆ
సాధింపులతో సణిగితినా
నిను బాధపెట్టి నేనెరుగుదునా
కోరితినా ఆ ఒక్కటితప్పా
నేరాలెన్నగా నేనే గొప్ప స్వామి

ఎన్నాళ్ళీ లంక చెర ..
ఏనాడు విందువో నాదుమొర
ఆతప్రాణపరయాణ శీలా
అన్యమడుగునా ఆ ఒక్కటితప్ప
కోరితినా ఆ కోరికతప్ప అది నీకు నాకు తలుసును తప్ప స్వామి

ఇద్దరు మిత్రులు (హలోహలో అమ్మాయి)హలో హలో ఓ అమ్మాయి పాత రోజులు మారాయి
ఆడపిల్ల అలిగినచొ వేడుకొనడు అబ్బాయి
ఓహొ బడాయి చాలోయి కోతలెందుకు పోవోయి
ఆదినుంచి లోకంలో ఆడవారిది పై చేయి

నిజా నిజాలు తెలియకనే నిందవేసే పొరపాటు
నిజా నిజాలు తెలియకనే నిందవేసే పొరపాటు
నాటికీ నేటికీ మీకు అలవాటే
హలో హలో ఓ అమ్మాయి అవును మీదే పై చేయి

బెట్టు చేసే మగవారి గుట్టు మాకు తెలుసోయి
బెట్టు చేసే మగవారి గుట్టు మాకు తెలుసోయి
మనసులూ మమతలూ పైకి వేషాలూ
ఓహొ బడాయి చాలోయి కోతలెందుకు పోవోయి

లడాయి చేసే స్త్రీ జాతి రాకమానదు రాజీకి
లడాయి చేసే స్త్రీ జాతి రాకమానదు రాజీకి
గెలుపు కోసం మగవారు
గెలుపు కోసం మగవారు
కాళ్ళ బేరము లాడకపోరు
ఓహొ బడాయి చాలోయి కోతలెందుకు పోవోయి
ఆదినుంచి లోకంలో ఆడవారిది పై చేయి

హలో హలో ఓ అమ్మాయి పాత రోజులు మారాయి
ఆడపిల్ల అలిగినచొ వేడుకొనడు అబ్బాయి
హలో హలో ఓ అమ్మాయి అందుకొనుమా నా గుడ్‌బై

నీఎదుట నేను(తేనెమనసులు)చందమామా ..అందాలమామా..
నీ ఎదుట నేను
వారెదుట నీవు
మా ఎదుట ఓ మామా ఎప్పుడుంటావు

నీ ఎదుట నేను
వారెదుట నీవు
మా ఎదుట ఓ మామా ఎప్పుడుంటావు

పెళ్ళిచూపులకు వారొచ్చారు
చూడాలని నే వోరగ చూసా
పెళ్ళిచూపులకు వారొచ్చారు
చూడాలని నే వోరగ చూసా
వల్లమాలిన సిగ్గొచింది
కన్నుల దాకా
కన్నులుపోక
మగసిరి ఎడదని చూసాను
మగసిరి ఎడదని చూసాను
తలదాచుకొనుటకది చాలన్నాను... !!నీ !!పెళ్ళిచూపులలో బిగుసుకొని పేరేమి
చదువేమి ప్రేమిస్తావా వయసెంత
పెళ్ళిచూపులలో బిగుసుకొని నీ పేరేమి
చదువేమి నను ప్రేమిస్తావా వయసెంత
అని అడిగారా ..అసలొచ్చారా

నాలో వారు ఏం చూసారో నావారైయారు
నాలో వారు ఏం చూసారో నావారైయారు
అందులకే మా ఇద్దరి జంట అపురూపం అంటా.. !! నీ !!

చల్లని వెన్నెల దొరవంటారు
తీయని నవ్వుల సిరి వంటారు
చల్లని వెన్నెల దొరవంటారు
తీయని నవ్వుల సిరి వంటారు
ఆ వెన్నెలలోని వేడి గాడ్పులు
నవ్వులలోని నిప్పురవ్వలు
అనుభవించి అనమంటాను
అనుభవించి అనమంటాను
వయసుకు వైరివి నీవంటాను..!!నీ!!

చందమామా ..అందాల మామా...

దివినుండి భువికి (తేనెమనసులు)దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై
దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై
గుడిలోని ప్రతిమ వచ్చింది వచ్చింది కోటి ప్రభలతో నీవై నీవై
గుడిలోని ప్రతిమ వచ్చింది వచ్చింది కోటి ప్రభలతో నీవై నీవై
దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై

అందని జాబిలి అందాలు పొందాలి అనుకున్నానొకనాడు ఆనాడు
అందని జాబిలి అందాలు పొందాలి అనుకున్నానొకనాడు ఆనాడు
అందిని జాబిలి పొందులో అందాలు … అందిన జాబిలి పొందాలో అందాలు
పొందాను ఈనాడు ఈనాడు …. పొందాను ఈనాడు ఈనాడు
దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై

కనరాని దేవుని కనులా జూడాలని కలగంటి నొకనాడు ఆనాడు
కనరాని దేవుని కనులా జూడాలని కలగంటి నొకనాడు ఆనాడు
కల నిజము జేసి కౌగిలిలో జేర్చి .. కల నిజము జేసి కౌగిలిలో జేర్చి
కరిగించే ఈనాడు ఈనాడు … కరిగించే ఈనాడు ఈనాడు
గుడిలోని ప్రతిమ వచ్చింది వచ్చింది కోటి ప్రభలతో నీవై నీవై

కడలిలో పుట్టావు అలలపై తేలావు నుఱగవై వచ్చావు ఎందుకో …
కడలిలో పుట్టావు అలలపై తేలావు నుఱగవై వచ్చావు ఎందుకో
కడలి అంచువు నిన్ను కలిసి నీ ఒడిలో ..
కడలి అంచువు నిన్ను కలిసి నీ ఒడిలో
ఒరిగీ కరగాలని ఆశతో ….
దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై
అ …. గుడిలోని ప్రతిమ వచ్చింది వచ్చింది కోటి ప్రభలతో నీవై నీవై
దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై

ఏవమ్మా నిన్నేనమ్మా (తేనెమనసులు)ఏవఁమ్మా నిన్నేనమ్మా ఏలా ఉన్నావు
ఏదోలెండి మీ దయవల్ల ఈలా ఉన్నాను
ఏవఁమ్మా నిన్నేనమ్మా ఏలా ఉన్నావు
ఊఁ ఏదోలెండి మీ దయవల్ల ఈలా ఉన్నాను

ఆలాగంటే ఏలాగండి అయినవాళ్ళని అడిగాము
ఆలాగంటే ఏలాగండి అయినవాళ్ళని అడిగాము
అంతేలెండి అంతకు మించి ఏదో ఏదో ఉందని అన్నానా

ఏవఁమ్మా నిన్నేనమ్మా ఏలా ఉన్నావు
ఏదోలెండి మీ దయవల్ల ఈలా ఉన్నాను

నడవకు నడవకు అమ్మయ్యో నడిచావంటే అమ్మయ్యో
నడుమే నలిగిపోతుంది నీ నడుమే నలిగిపోతుంది
పొగడకు పొగడకు అయ్యయ్యో పొగిడారంటే అయ్యయ్యో
మనిషే వెగటైపోతారు మనిషే వెగటైపోతారు

ఏవఁమ్మా నిన్నేనమ్మా ఏలా ఉన్నావు
ఏదోలెండి మీ దయవల్ల ఈలా ఉన్నాను

చూడకు అలా చూడకు ..
చూసావంటే ఏదో ఏదో ఔతోంది .. ఎదలో ప్రేమే పుడుతోంది
ఏదో ఏదో ఔతోంది .. ఎదలో ప్రేమే పుడుతోంది
పుట్టనీ పాపం పుట్టనీ ప్రేమే పుడితే
పెంచేదాన్నీ నేనున్నాలాలించేదాన్నీ నేనున్నా
జోజోజో… జోజోజో…


ఏవఁమ్మా నిన్నేనమ్మా ఏలా ఉన్నావు
ఏదోలెండి మీ దయవల్ల ఈలా ఉన్నాను
ఏవఁమ్మా నిన్నేనమ్మా ఏలా ఉన్నావు
ఏదోలెండి మీ దయవల్ల ఈలా ఉన్నాను

15, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

mere yaar shabba khair(janglee)
din saaraa guzaaraa tore angnaa
ab jaane de mujhe more sajnaa
mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
o mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
aasaan hai jaanaa mahfil se
o kaise jaaoge nikal kar dil se
mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
o mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair …
o dilbar dil to kahe teri raahon ko rok loon main
o dilbar dil to kahe teri raahon ko rok loon main
aayi birhaa ki raat ab batlaa de kyaa karoon main
aayi birhaa ki raat ab batlaa de kyaa karoon main
yaad aayengi ye baaten tumhaari
tadpegi mohabbat hamaari
mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
o mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
din saaraa guzaaraa tore angnaa
ab jaane de mujhe more sajnaa
mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
o mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
main dharti tu aasmaan meri hasti pe chhaa gayaa tu
main dharti tu aasmaan meri hasti pe chhaa gayaa tu
seene ke surkh baagh mein dil banke aa gayaa tu
seene ke surkh baagh mein dil banke aa gayaa tu
ab rahne de nigaahon mein masti
o basaa li maine khwaabon ki basti
mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
o mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair …
aasaan hai jaanaa mahfil se
o kaise jaaoge nikal kar dil se
mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
o mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
ye chanchal ye haseen raat haay kaash aaj naa aati
ye chanchal ye haseen raat haay kaash aaj naa aati
har din ke baad raat hai ik din to thahar jaati
har din ke baad raat hai ik din to thahar jaati
koyi hamse bichhad ke na jaataa
jeene kaa mazaa aa jaataa
mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
o mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
din saaraa guzaaraa tore angnaa
ab jaane de mujhe more sajnaa
mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
o mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair…
o mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair
mere yaar shab-ba-khair

kaashmir ki kali(janglee)Kashmir ki kali hoon mein
Mujhse na rootho babuji
Murjha gai too phir na milungi
kabhi nahi
kabhi nahi
kabhi nahi

Rangat meri baharo mein
Dil ki aag chanaro mein
Kuch to hum se baat karo in behki gulzaro mein

Pyar pe gussa karte ho
Tera gussa hum ko pyaar hai
Yehi ada ko katil hai
Jisne humko mara hai

tareef karun kyaa uski (kashmir ki kali)
ye chaand saa roshan cheharaa, julfon kaa rang sunaharaa
ye zeel see neelee aankhe, koee raaj hain in mein gaharaa
taareef karu kyaa us kee, jis ne tumhe banaayaa

yek cheej kayaamat bhee hai, logon se sunaa karate the
tumhe dekh ke maine maanaa, wo thhik kahaa karate the
hai chaal mein teree jaalim kuchh ayesee balaa kaa jaadoo
sau baar sanbhaalaa dil ko, par ho ke rahaa bekaaboo
taareef karu kyaa us kee, jis ne tumhe banaayaa

har subah kiran kee laayee, hain rang tere gaalon kaa
har shaam kee chaadar kaalee, saayaa hain tere baalon kaa
too balakhaatee yek nadiyaan, har mauj teree angadaee
jo in maujo mein doobaa, us ne hee duniyaan paayee
taareef karu kyaa us kee, jis ne tumhe banaayaa

tumse achcha koun hai (janwar)Tumse achcha kaun hai
dil lo jigar lo jaan lo
hum tumhare hain sanam
tum hamhey pehchaan lo

Main hoon woh johka mast hawa ka
sang tumhare chalta rahunga
jabse hui hai tumse mohabbat
milta raha hoon milta rahunga
tumse achcha kaun hai

Sine me dil hai dil main tumhi ho
tumse hamari chotisi jaan hai
tum ho salamat humko nahin ghum
tumse hamari duniya jawan hai
tumse achcha kaun hai

laalchadi maidaan khadi (janwar)

Lal Chadi Maidaan Khadi,
Kya Khoob Ladi, Kya Khoob Ladi,
Hum Dil Se Gaye, Hum Jaan Se Gaye,
Bas Aankh Mili Aur Baat Badi..

O Theeke Theeke Do Naina,
Us Shoukh Se Aankh Milana Tha,
Deni Thi Qayamat Ko Davat, Ik Afat Se Takarana Tha,
Mat Pucho Hum Par Kya Guzari, Bijali Si Giri Aur Dil Pe Padi,
Hum Dil Se Gaye.. Haaye
Hum Dil Se Gaye, Hum Jaan Se Gaye,
Bas Aankh Mili Aur Baat Badi..
Lal Chadi Maidaan Khadi..


Tan Tan Kar Zaalim Ne Apna,
Har Teer Nishane Par Maara,
Hai Shukar Ke Ab Tak Zinda Hun,
Mein Dil Kaa Ghayal Bechara,
Use Dekh Ke Lal Dupate Mein,
Maine Naam Diya Hai Lal Chadi,
Hum Dil Se Gaye.. Haaye
Hum Dil Se Gaye, Hum Jaan Se Gaye,
Bas Aankh Mili Aur Baat Badi..

Lal Chadi Maidaan Khadi,
Kya Khoob Ladi, Kya Khoob Ladi,
Hum Dil Se Gaye, Hum Jaan Se Gaye,
Bas Aankh Mili Aur Baat Badi..

janglee(ehsaan teraa hOgaa mujh par)ehsaan tera hoga mujh par
dil chahta hai woh kehne do
mujhe tumse mohabbat ho gayi hai
mujhe palko ki chaav mein rehne do) (2)
ehsaan tera hoga mujh par

tumne mujhko hasna sikhaaya ho (2)
rone kahoge ro lenge ab (2)
aansoo ka hamaare gham na karo
woh behte hai to behne do
mujhe tumse mohabbat ho gayi hai
mujhe palko ki chaav mein rehne do
ehsaan tera hoga mujh par

chaahe banaa do chaahe mitaa do hoo aaaa (2)
mar bhi gaye to denge duvaayen (2)
udd udd ke kahegi khaak sanam
yeh dard-e-mohabbat sehne do
mujhe tumse mohabbat ho gayi hai
mujhe palko ki chaav mein rehne do
ehsaan tera hoga mujh par
dil chahta hai woh kehne do
mujhe tumse mohabbat ho gayi hai
mujhe palko ki chaav mein rehne do
ehsaan tera hoga mujh par

13, ఆగస్టు 2011, శనివారం

పులకించని మది పులకించు

పులకించని మది పులకించు
వినిపించని కధ వినిపించు
అనిపించని ఆశల నించు
మనసునే మరపించు
గానం మనసునే మరపించు

రాగమందనురాగమొలికి రక్తి నొసగును గానం

రాగమందనురాగమొలికి రక్తి నొసగును గానం

రేపు రేపను తీపి కలలతో రూపమిచ్చును గానం

చెదరిపోయే భావములను చేర్చికూర్చును గానం

జీవమొసగును గానం మది చింతబాపును గానం

పులకించని మది పులకించు.......


వాడిపోయిన పైరులైనా నీరుగని నర్తించును

వాడిపోయిన పైరులైనా నీరుగని నర్తించును

కూలిపోయిన తీగలైనా కొమ్మనలికి ప్రాకును

కన్నె మనసు ఎన్నుకున్న తోడు దొరికిన మదిలో

దోరవలపే కురియు ఎదే దోచుకొనుమని పిలుచు

పులకించని మది పులకించు .....

ఏడుకొండలవాడ వెంకటారమణ
ఏడుకొండలవాడ వెంకటారమణా 2
సద్దుచేయక నీవు నిదురపోవయ్యా

పాలసంద్రపుటల పట్టెమంచముగా
పున్నమీవెన్నెలలు పూలపానుపుగా 2
కనులలొలికే వలపు పన్నీరుజల్లుగా
అన్ని అమరించెనే అలువేలుమంగా 2

ఏడుకొండలవాడ

నాపాలిదైవమని నమ్ముకొన్నానయ్య
నాభాగ్య దైవమా నను మరువకయ్యా
బీబినాంచారమ్మ పొంచివున్నాదయ్య 2
చాటుచేసుకొని ఎటులో చెంతచేరదనయ్య

ఏడుకొండలవాడ

తెల్లవార వచ్చేతెల్లవార వచ్చె తెలియక నాసామీ
మళ్ళి పరుండేవులేరా మళ్ళి పరుండేవులేరా
మళ్ళి పరుండేవు మసలుతు ఉండేవు
మారాము చాలించవేరా మారాము చాలించవేర

కల కల మని పక్షి గళములు పిలిచేను
కల్యాణ గుణధామ లేరా
తరుణులందరు పతిని పిలిచే వేళాయె
దైవరాయ నిదుర లేరా దైవరాయా నిదుర లేర

నల్ల నయ్య రార నను కన్న వాడ
బుల్లి తండ్రీ రార బుజ్జాయి రారా
నానా మీయమ్మ గోపమ్మ పిలిచేను
వెన్నతిందూగాని రారా వెన్న తిందూగాని రార

రాగసుధారస
ప: రాగ సుధారస పానము చేసి - రంజిల్లవే ఓ మనసా (ప)
అ.ప : యాగ యోగ త్యాగ - భోగఫల మొసంగే (ప)

చ: సదాశివమయమగు - నాదోంకారస్వర
విదులు జీవన్ముక్తు - లని త్యాగరాజు తెలియు (ప)

అమ్మదొంగఅమ్మ దొంగా నిన్ను చూడకుంటే.. నాకు బెంగా.. ||2||
కొంగట్టుకు తిరుగుతూ ఏవో ప్రశ్నలడుగుతూ ఊ..ఊ..ఉ..
నా కొంగట్టుకు తిరుగుతూ ఏవో ప్రశ్నలడుగుతూ
కల కలమని నవ్వుతూ కాలం గడిపే నిన్ను... చూడకుంటే.. నాకు బెంగా...

||అమ్మ దొంగా||

కధ చెప్పే దాకా కంట నిదుర రాకా...
కధ చెప్పే దాకా నీవు నిదుర బోకా...
కధ చెప్పే దాకా నన్ను కదలనీక....
మాట తోచనీక...మూతి ముడిచి చూసేవు...

||అమ్మ దొంగా||

ఎపుడో ఒక అయ్య నిన్నెగరేసుకు పోతె...
నిలువలేక నా మనసు నీ వైపే లాగితే...
ఎపుడో ఒక అయ్య నిన్నెగరేసుకు పోతె...
నిలువలేక నా మనసు నీ వైపే లాగితే...
గువ్వ ఎగిరి పోయినా గూడు నిదుర పోవునా...||2||

||అమ్మ దొంగా||

నవ్వితే నీ కళ్ళు ముత్యాలు రాలు...
ఆ నవ్వే నిను వీడక ఉంటే అది చాలు...
నవ్వితే నీ కళ్ళు ముత్యాలు రాలు...
ఆ నవ్వే నిను వీడక ఉంటే పది వేలు..
కలతలూ కష్టాలు నీ దరికి రాకా
కలకాలము నీ బ్రతుకు కలల దారి నడవాలి
కలతలూ కష్టాలు నీ దరికీ రాకా
కలకాలము నీ బ్రతుకు కలల దారి నడవాలి...

||అమ్మ దొంగా||

రచన: పాలగుమ్మి విశ్వనాథ్
సంగీతం : పాలగుమ్మి విశ్వనాథ

8, మార్చి 2011, మంగళవారం

ఔరా అమ్మకచెల్లఅమ్మలాలపైడి కొమ్మలాల ఏడి ఏవయ్యాడు జాడలేడియ్యాల కోటితందనాల ఆ నందలాల
గోవులాల పిల్లంగోవులాల గొల్లభామలాల యేడనుంది ఆలనాటి నందనాల ఆనందలీల

ఔరా అమ్మకచెల్ల ఆలకించి నమ్మడమెల్లా
అంత వింత గాథల్లో ఆనందలాల
బాపురే బ్రహ్మకు చెల్ల వైనమంత వల్లించవల్ల
రేపల్లె వాడల్లో ఆనందలీలా
అయినవాడే అందరికి అయినా అందడు ఎవ్వరికీ
బాలుడా గోపాలుడా లోకాలపాలుడా
తెలిసేది ఎలా ఎలా ఛాంగుభళా

నల్లరాతి కండలతో కరుకైనవాడే
వెన్నముద్ద గుండెలతో కరుణించుతోడే
నల్లరాతి కండలతో కరుకైనవాడే ఆ నందలాల
వెన్నముద్ద గుండెలతో కరుణించుతోడే ఆనందలీలా
ఆయుధాలు పట్టను అంటూ బావ బండి తోలిపెట్టే ఆ నందలాల
జాణజానపదాలతో ఙానగీతి పలుకునటే ఆనందలీల
బాలుడా గోపాలుడా లోకాలపాలుడా
తెలిసేది ఎలా ఎలా ఛాంగుభళా

ఆలమందకాపరిలా కనిపించలేదా ఆ నందలాల
ఆలమందు కాలుడిలా అనిపించుకాదా ఆనందలీల
వేలితో కొండను ఎత్తే కొండంత వేలు పట్టే ఆ నందలాల
తులసీదళానికే తేలిపోయి తూగునటే ఆనందలీల
బాలుడా గోపాలుడా లోకాలపాలుడా
తెలిసేది ఎలా ఎలా ఛాంగుభళా

చినుకులా రాలిచినుకులా రాలి నదులుగా సాగి వరదలై పోయి కడలిగా పొంగు
నీ ప్రేమ నా ప్రేమ నీ పేరే నా ప్రేమ
నదివి నీవు కడలి నేను మరిచి పోబోకుమా మమత నీవే సుమా
చినుకులా రాలి నదులుగా సాగి వరదలై పోయి కడలిగా పొంగు
నీ ప్రేమ నా ప్రేమ నీ పేరే నా ప్రేమ

ఆకులు రాలే వేసవి గాలి నా ప్రేమ నీ చూపులే
కుంకుమ పూసి వేకువ నీవై తేవాలి ఓదార్పులే
ప్రేమలు కోరే జన్మలలోనె నే వేచి వుంటానులే
జన్మలు తాకే ప్రేమను నేనై నే వెల్లువౌతానులే వెల్లువౌతానులే
హిమములా రాలి సుమములై పూసి రుతువులై నవ్వి మధువులై పొంగి
నీ ప్రేమ నా ప్రేమ నీ పేరే నా ప్రేమ
శిశిరమైనా శిధిలమైనా విడిచి పోబోకుమా విరహమైపోకుమా
||చినుకులా రాలి||

తొలకరి కోసం తొడిమను నేనై అల్లాడుతున్నానులే
పులకరమూదె పువ్వులకోసం వేసారుతున్నానులే
నింగికి నేల అంటిసలాడే ఆ పొద్దు రావాలిలే
పున్నమి నేడై రేపటి నీడై నా ముద్దు తీరాలిలే ఆ తీరాలు చేరాలిలే
మౌనమై మెరిసి గానమై పిలిచి కలలతో అలిసి గగనమై ఎగసి
ఈ ప్రేమ నా ప్రేమ తారాడే మన ప్రేమ
భువనమైనా గగనమైనా ప్రేమ మయమే సుమా ప్రేమ మనమే సుమా
||చినుకులా రాలి||

బంతీ చేమంతి
బంతీ చామంతి ముద్దాడుకున్నాయిలే
మల్లి మందారం పెళ్ళాడుకున్నాయిలే
నిద్దరనే సెలవడిగి ఇద్దరిని కలవమని
నిద్దరనే సెలవడిగి ఇద్దరిని కలవమని
బంతీ చామంతి ముద్దాడుకున్నాయిలే

చరణం1:

తేనె వాగుల్లో మల్లె పూలల్లే తేలి పోదాములే
గాలి వానల్లో మబ్బు జంటల్లే రేగి పోదాములే
విసిరే కొసచూపే ముసురై పోతుంటే
ముసిరే వయసుల్లో మతి అసలే పోతుంటే
వేడెక్కి గుండెల్లో తలదాచుకో
తాపాలలో వున్న తడి ఆర్చుకో
ఆకాశమంటే ఎదలో జాబిల్లి నీవే వెన్నెల్లు తేవే

బంతీ చామంతి ముద్దాడుకున్నాయిలే
నిద్దరనే సెలవడిగి ఇద్దరిని కలవమని
నిద్దరనే సెలవడిగి ఇద్దరిని కలవమని
బంతీ చామంతి ముద్దాడుకున్నాయిలే

చరణం2:

పూత పెదవుల్లో పుట్టు గొరింత బొట్టు పెట్టిందిలే
ఎర్ర ఎర్రంగ కుర్ర బుగ్గలో సిగ్గు తీరిందిలే
ఒదిగే మనాసేదో ఒకటై పొమ్మంటే
ఎదిగె వలపంతా ఎదలొకటై రమ్మంటే
కలాలు కరిగించు కౌగిల్లలో
దీపాలు వెలిగించు నీ కల్లతో
ఆ మాట వింటే కరిగే నా ప్రణమంతా నీ సొంతమేలే

బంతీ చామంతి ముద్దాడుకున్నాయిలే
మల్లి మందారం పెళ్ళాడుకున్నాయిలే
నిద్దరనే సెలవడిగి ఇద్దరిని కలవమని
నిద్దరనే సెలవడిగి ఇద్దరిని కలవమని
బంతీ చామంతి ముద్దాడుకున్నాయిలే

ఆడవారి కోపంఆడవాళ్ళ కోపంలో అందమున్నది ఆహ

అందులోనె అంతులేని అర్థమున్నదీ

అర్థమున్నది

మొదటిరోజు కోపం అదో రకం శాపం

పోను పోను కలుగుతుంది బలే విరహ తాపంబ్రహ్మచారి లేత మనసు పైకి తేలదు

తన మాటలందు చేతలందు పొత్తు కుదరదూ

పొత్తు కుదరదుపడుచు వాడి మిడిసిపాటు పైన పటారం

ఒక గడుసు పిల్ల కసరగానె లోన లుటారం

పడుచువాడీ...ఓహో (పడుచు)వగలాడి తీపి తిట్టు తొలి వలపు తేనె పట్టు

ఆ తేనె కోరి చెంతజేర చెడామడా కుట్టు

(బ్రహ్మ)పెళ్ళికాని వయసులోని పెంకిపిల్లలూ ఓహో

కళ్ళతోనె మంతనాలు చేయుచుందురు

పెళ్ళికాని వయసులోని పెంకిపిల్లలూ

తమ కళ్ళతోనె మంతనాలు చేయుచుందురు

వేడుకొన్న రోసం అది పైకి పగటివేశం

వెంటపడిన వీపు విమానం (ఆడవాళ్ళ)చిలిపి కన్నె హృదయమెంతొ చిత్రమైనదీ

అది చిక్కు పెట్టు క్రాసువరుడు పజిలు వంటిది

చిలిపి కన్నే ............(చిలిపి)

ఆ పజిలు పూర్తి చేయి

తగు ఫలితముండునోయి

మరుపురాని మధురమైన ప్రైజు దొరుకునోయి

(ఆడవాళ్ళ)

రగులుతోంది మొగలిపొద (ఖైది)రగులుతుంది మొగలిపొద
గుబులుకుంది కన్నె ఎద
నాగినిలా వస్తున్నా
కౌగిలినే ఇస్తున్నా
కాటేస్తావో వాటేస్తావో

రగులుతుంది మొగలిపొద
వగలమారి కన్నె ఎద
నాదస్వరమూదేస్తా
నాలో నిన్ను కలిపేస్తా
కాటేస్తాలే వాటేస్తాలే

మసక మసక చీకటిలో
మల్లెపూవు దీపమెట్టి
ఇరుకు ఇరుకు పొదరింట్లో
చెరుకుగడల మంచమేసి
విరహంతో దాహంతో
మోహంతో ఉన్నా నాట్యం చేస్తున్నా

నా పడగనీడలో
నీ పడక వేసుకో
నా పెదవి కాటులో మధువెంతో చూసుకో
కరిగిస్తాలే కవ్విస్తాలే
తాపంతో ఉన్నా
తరుముకువస్తున్నా

పున్నమంటి వెన్నెల్లో
పులకరింత నీకై మోసి
మిసిమి మిసిమి వన్నెల్లో
మీగడంత నేనే దోచి
పరువంతో ప్రణయంలో
తాళం వేస్తున్నా తన్మయమవుతున్నా

ఈ పొదల నీడలో నా పదును చూసుకో
నా బుసల వేడితో నీ కసినే తీర్చుకో
ప్రేమిస్తా పెనవేస్తా
పరవశమవుతున్నా
ప్రాణం ఇస్తున్నాగోరింకా కూసిందిగోరింట పూసింది గోరింక కూసింది
గొడవేమిటే రామ చిలకా గొడవేమిటే రామ చిలకా
నే తీర్చనా తీపి అలకా ఆ నే తీర్చనా తీపి అలకా

గోరింక వలచింది గోరింక పండింది
కోరిందిలే రామ చిలక ..2
నీనుద్దు నా ముక్కు పుడక

ఏలో ఏలో ఏలేలేలో ఏలో ఏలో ఏలో

పొగడాకు తేనెలతో పొదరిల్లు కడిగేసి
రతనాల రంగులతో రంగవల్లుల్లు తీర్చి
ఎదలోనా పీటేసి ఎదురొచ్చికూర్చుంటే
సొదలేమిటే రామ చిలుకా
సొగసిచ్చుకో సిగ్గుపడక


విరజాజి రేకులతో
విరిసయ్య సవరించి
పండువెన్నెల తెచ్చి
పన్నీరు చిలికించి
నిదరంతా మింగేసే నిశిరాత్రి తోడుంటే
కొదవేమిటే గోరువంక
కడకొంగుతో కట్టుపడక

ఒక వనితాహాఆ…. అజంతా వెలవెలబోదా, ఎల్లోరా తల్లడిల్లదా
కాశ్మీరం కలవరబడదా తాజమహల్ తడబడిపోదా
ఆ….. హాయ్ హాయ్ హాయ్
ఒక వనిత నవ ముదిత సుమలలిత రసభరిత
ఒక వనిత నవ ముదిత సుమలలిత రసభరిత
అలిగితే ఏమవుతుంది అందం నాగుపామవుతుంది
గోరింకా హహహ ఓ ఓ గోరింకా హై
గోరింకా ఒ ఒ ఒ గోరింకా హ హ హ హా

ఆ కొసవేళ్ళ సవరణ నోచుకున్న కురులదేమి భాగ్యమూ
ఆ అడుగుల నునుపు ముద్దాడుకున్న గడపదెంత సౌభాగ్యము
ఆ ఆ… అది కంటి మెరుపో ఆ బ్రహ్మ గెలుపో
అది కంటి మెరుపో ఆ బ్రహ్మ గెలుపో
టటా టటా టటా
లలలా లలలా లలలా లలలా
అలిగితే ఏమవుతుంది ఉదయమే నడి జామవుతుంది
గోరింకా ఓ ఓ గోరింకా
గోరింకా ఒ ఒ ఒ గోరింకా హ హ హ హా

ఆ అలివేణి మోమును చూపిన అద్దానిదెంతటి పుణ్యమో
ఆ చెలి నుదుటను ముద్దుగ దిద్దిన తిలకానిదెంతటి లావణ్యమో
ఆ ఆ… ఆ రంభ రూపం అపరంజి శిల్పం
ఆ రంభ రూపం అపరంజి శిల్పం
ఆ చంద్ర వదన ఆ కుందరదన
ఆ కమల నయన ఆ కాంతిసదన
నవ్వితే ఏమవుతుంది నవ్వే నవ్వుకు నవ్వవుతుంది
గోరింకా హై గోరింకా హ హ హ
గోరింకా చాలింకా

ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య
మాటంటే బాణం ,ఏ మగువైనా ప్రాణం
ఆ ఇద్దరు దేవుళ్ళు కలిసి ఎత్తిన అవతారం
మనం ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో క్రిష్ణయ్య

భార్య అడిగితే ఏది లేదనను
బంగారు లేడి తెమ్మన్నా కాదనను
ఇల్లుదాటితే నేను నేనుకాను
అందుకే మనం "ఇంట్లో"

ధర్మపత్ని ఎడబాటు తట్టుకోను
పది తలలు ఎదురైనా ఎగురగొట్టుతాను
మనసైతే మురళిని చేపట్టుతాను
వేలమంది గోపికలకు గజ్జె కట్టుతాను "ఇంట్లో"

ఒక్క భార్య ఉన్నవాడు దేవుడే
మరి అష్టభార్యలున్నవాడు దేవుడే
ఆ ఇద్దరు దీవించిన చిరంజీవిని
విల్లంబులు పట్టిన సవ్యచాచిని
అపర సవ్య చాచిని అందుకేమనం "ఇంట్లో"

6, మార్చి 2011, ఆదివారం

దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటిదేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి (2)
ఇక ఊరేల సొంత ఇల్లేలా
ఇక ఊరేల సొంత ఇల్లేలా ఓ చెల్లెలా
ఎలా ఈ స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం (2)

చరణం:
నన్నడిగి తల్లీదండ్రీ కన్నారా... ఆ ఆ ఆ ఆ అ
నన్నడిగి తల్లీదండ్రీ కన్నారా
నా పిల్లలే నన్నడిగి పుట్టారా
పాపం పుణ్యం నాది కాదే పోవే పిచ్చమ్మ
నారు పోసి నీరు పోసే నాధుడు వాడమ్మా
ఏది నీది ఏది నాది ఈ బేధాలు ఉత్త వాదాలే ఓ చెల్లెలా
ఏలా ఈ స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం

చరణం:
శిలలేని గుడికేల నైవేద్యం
ఈ కలలోని సిరికేల నీ సంబరం
ముల్లకట్టుకు చుట్టూ కంచె ఎందుకు పిచ్చమ్మ
కళ్ళులేని కబోది చేతి దీపం నీవమ్మా
తొలుత ఇల్లు తుదకు మన్ను
ఈ బతుకెంత దాని విలువెంత ఓ చెల్లెలా
ఏలా ఈ స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం

చరణం:
తెలిసేట్లు చెప్పేది సిద్ధాంతం అది తెలియపోతేనే వేదాంతము
మన్నులోనే మాణిక్యాన్ని వెతికే వెర్రమ్మ
నిన్ను నీవే తెలుసుకుంటే చాలును పోవమ్మ
ఏది సత్యం ఏది నిత్యం ఈ మమకారం ఒట్టి అహంకారం ఓ చెల్లెలా
ఏలా ఈ స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం

దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి
దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి

కొంటె చూపుతోకొంటె చూపుతో నీ కొంటె చూపుతో నా మనస్సు మెల్లగా చల్లగా దోచావే
చిన్ని నవ్వుతో ఒక చిలిపి నవ్వుతో ఏదో మాయ చేసి అంతలోనే మౌనమేలానే
కొంటె చూపుతో నీ కొంటె చూపుతో నా మనస్సు మెల్లగా చల్లగా దోచావే
చిన్ని నవ్వుతో ఒక చిలిపి నవ్వుతో ఏదో మాయ చేసి అంతలోనే మౌనమేలానే

మాటరాని మౌనం మనసే తెలిపే
ఎద చాటుమాటు గానం కనులే కలిపే ఈ వేళ
కళ్లు రాసే నీ కళ్లు రాసే ఒక చిన్ని కవిత ప్రేమేనేమో
అది చదివినప్పుడు నా పెదవి చప్పుడు తొలి పాటే నాలో పలికినది

చరణం:
పగలే రేయయినా యుగమే క్షణమైనా కాలం నీతోటి కరగనీ
అందని జాబిల్లి అందిన ఈవేళ ఇరువురి దూరాలు తరగనీ
ఒడిలో వాలాలనున్నదీ వద్దని సిగ్గాపుతున్నది
తడబడు గుండెలలో మోమాటం ఇది

కొంటె చూపుతో నీ కొంటె చూపుతో నా మనస్సు మెల్లగా చల్లగా దోచావే
చిన్ని నవ్వుతో ఒక చిలిపి నవ్వుతో ఏదో మాయ చేసి అంతలోనే మౌనమేలానే

చరణం:
కళ్ళలో నిద్రించి కలలే ముద్రించి మదిలో దూరావు చిలిపిగా
నిన్నే ఆశించి నిన్నే శ్వాసించి నీవే నేనంటూ తెలుపగా
చూపులు నిన్నే పిలిచేనే నా ఊపిరి నీకై నిలిచినే
చావుకు భయపడనే నువ్వుంటే చెంత

కళ్లు రాసే నీ కళ్లు రాసే ఒక చిన్ని కవిత ప్రేమేనేమో
అది చదివినప్పుడు నా పెదవి చప్పుడు తొలి పాటే నాలో పలికినది
మాటరాని మౌనం మనసే తెలిపే
ఎద చాటుమాటు గానం కనులే కలిపే ఈ వేళ

కొంటె చూపుతో నీ కొంటె చూపుతో నా మనస్సు మెల్లగా చల్లగా దోచావే
చిన్ని నవ్వుతో ఒక చిలిపి నవ్వుతో ఏదో మాయ చేసి అంతలోనే మౌనమేలానే

సీతాకోక చిలుక (మిన్నేటి సూరీడు)మిన్నేటి సూరీడు వచ్చెనమ్మ పల్లె కోనేటి తామర్లు విచ్చెనమ్మ
మిన్నేటి సూరీడు వచ్చెనమ్మ పల్లె కోనేటి తామర్లు విచ్చెనమ్మ
అందమైన రంగవల్లులై ఎండలన్ని పూల జల్లులై ముద్దుకే పొద్దు పొడిచి
మిన్నేటి సూరీడు వచ్చెనమ్మ పల్లె కోనేటి తామర్లు విచ్చెనమ్మ

చరణం:
చుక్క నవ్వవే వేగుల చుక్క నవ్వవే
కంటి కోలాటాల జంట పేరంటాల
ఓ... చుక్క నవ్వవే నావకు చుక్కానవ్వవే
పొందు ఆరాటాల పొంగు పోరాటాల
మొగ్గ తుంచుకుంటే మొగమాటాల
బుగ్గ దాచుకుంటే బులపాటాల
దప్పికంటే తీర్చతానికిన్ని తంటాల

మిన్నేటి సూరీడు వచ్చెనమ్మ పల్లె కోనేటి తామర్లు విచ్చెనమ్మ
మిన్నేటి సూరీడు వచ్చెనమ్మ పల్లె కోనేటి తామర్లు విచ్చెనమ్మ

చరణం:
ఓ రామ చిలుక చిక్కని ప్రేమ మొలక
గూడు ఏమందమ్మా ఈడు ఏమందమ్మా
ఈడుకున్న గోడు నువ్వే గోరింక
తోడుగుండిపోవే కంటినీరింక
పువ్వునుంచి నవ్వును తుంచలేరులే ఇంక

మిన్నేటి సూరీడు మిన్నేటి సూరీడు....
మిన్నేటి సూరీడు వచ్చెనమ్మ పల్లె కోనేటి తామర్లు విచ్చెనమ్మ
అందమైన రంగవల్లులై ఎండలన్ని పూల జల్లులై ముద్దుకే పొద్దు పొడిచి
మిన్నేటి సూరీడు వచ్చెనమ్మ పల్లె కోనేటి తామర్లు విచ్చెనమ్మ

చిన్ని చిన్ని (మౌన రాగం)

ఈనాడే ఏదో అయ్యింది (ప్రేమ)ఈనాడే ఏదో అయ్యింది..
ఏనాడు నాలో జరగనిది...

ఈ అనుభవం మరల రానిది..
ఆనంద రాగం మోగింది...
అందాల లోకం రమ్మంది...

ఈనాడే ఏదో అయ్యింది...
ఏనాడు నాలో జరగనిది..

నింగి నేల ఏకం కాగా...
ఈ క్షణం ఇలా ఆగింది..
ఒకటే మాట అన్నది..
ఒకటై పొమ్మన్నది..
మనసే ఇమ్మన్నది..
అదినా సోమ్మన్నది...
పరువాలు నేటి..
సెలయేటి తోటి..
పాడాలి నేడు...
కావాలి తోడూ...ల ల ల ...

ఈనాడే ఏదో అయ్యింది..
ఏనాడు నాలో జరగనిది..
సూర్యుని మాపి..
చంద్రుని ఆపి..
వెన్నెల రోజంతా కాచింది..
పగలు రేయన్నది..
అసలే లేదన్నది. .
కలలే వద్దన్నది..
నిజమే కమ్మన్నది..
ఎదలోని ఆశ..
ఎరగాలి ఈ భాష..
కలవాలి నీవు...
కరగాలి నేను..

ఈనాడే ఏదో అయ్యింది..
ఏనాడు నాలో జరగనిది...

ఈ అనుభవం మరల రానిది
ఆనంద రాగం మోగింది
అందాల లోకం రమ్మంది
ఈనాడే ఏదో అయ్యింది
ఏనాడు నాలో జరగనిది

మాటే మంత్రముమాటే మంత్రము మనసే బంధము
ఈ మమతే ఈ సమతే మంగళవాద్యము
ఇది కళ్యాణం కమణీయం జీవితం
ఓ.. మాటే మంత్రము మనసే బంధము
ఈ మమతే ఈ సమతే మంగళవాద్యము
ఇది కళ్యాణం కమణీయం జీవితం

ఓ.. మాటే మంత్రము మనసే బంధము

నీవే నాలో స్పందించిన ఈ ప్రియ లల్యలో శృతి కలిసే ప్రాణమిదే
నేనే నీవుగా పువ్వు తావిగా సమ్యొగాల సంగీతాలు విరిసె వేళలో
మాటే మంత్రము మనసే బంధము
ఈ మమతే ఈ సమతే మంగళవాద్యము
ఇది కళ్యాణం కమణీయం జీవితం
మాటే మంత్రము మనసే బంధము

నేనే నీవై ప్రేమించినా ఈ అనురాగం పలికించే పల్లవివే
యదలా కోవెల ఎదుటే దెవత వలపై వచ్చి వరమే ఇచ్చి కలిసే వేళలో
మాటే మంత్రము మనసే బంధము
ఈ మమతే ఈ సమతే మంగళవాద్యము
ఇది కళ్యాణం కమణీయం జీవితం

కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మా వెన్నెల పైటేసికిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మా వెన్నెల పైటేసి..
విశ్వనాధ కవితై.. అది విరుల తేనెచినుకై..
కూనలమ్మ కులుకై.. అది కూచిపూడి నడకై!!

పచ్చని చేలా.. తనననన..
పావడగట్టి.. తనననన..
పచ్చని చేలా పావడగట్టి..
కొండమల్లెలే కొప్పునబెట్టి
వచ్చే దొరసానీ.. మా వన్నెల కిన్నెరసాని!!

కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మా వెన్నెల పైటేసి..
కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మా వెన్నెల పైటేసి..

ఎండల కన్నే సోకని రాణి..
పల్లెకు రాణి పల్లవపాణి..
కోటను విడిచీ.. పేటను విడిచీ..
కోటను విడిచీ.. పేటను విడిచీ..

కన్నులా గంగా పొంగే వేళ..
నదిలా తానే సాగే వేళ..
రాగాల రాదారి పూదారి ఔతుంటే!!
ఆ రాగాల రాదారి పూదారి ఔతుంటే!!

కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మా వెన్నెల పైటేసి..
కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మా వెన్నెల పైటేసి!!

మాగాణమ్మా చీరలు నేసె..
మలిసందెమ్మ కుంకుమ పూసే..
మువ్వలబొమ్మా ముద్దులగుమ్మా..
మువ్వలబొమ్మా ముద్దులగుమ్మా..

గడపా దాటి నడిచే వేళ..
అదుపే విడిచీ ఎగిరే వేళ..
వయ్యారి అందాలు గోదారి చూస్తుంటే!!
ఈ వయ్యారి అందాలు గోదారి చూస్తుంటే!!

కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మా వెన్నెల పైటేసి..
కిన్నెరసాని వచ్చిందమ్మా వెన్నెల పైటేసి..
విశ్వనాధ కవితై.. అది విరుల తేనెచినుకై..
కూనలమ్మ కులుకై.. అది కూచిపూడి నడకై!!

పచ్చని చేలా.. తనననన..
పావడగట్టి.. తనననన..
పచ్చని చేలా పావడగట్టి..
కొండమల్లెలే కొప్పునబెట్టి

వచ్చే దొరసానీ.. మా వన్నెల కిన్నెరసాని..
వచ్చే దొరసానీ.. మా వన్నెల కిన్నెరసాని!!

3, మార్చి 2011, గురువారం

సైనికుడు (సొగసుచూడ తరమా)సొగసు చూడ తరమా అమ్మాయి చెంత చేరుకుంటే ప్రేమా
మనసునాప తరమా రమ్మంటూ నన్ను లాగుతుంటే ప్రేమా
నా కళ్ళల్లో.. వాకిళ్ళల్లొ ఉయ్యాలలూగె ప్రేమా
సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాలమ్మ సిందూలేసే సూడవమ్మ వయసునాప తరమా
సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాలమ్మ నాలో నేను లేనోయమ్మ ప్రేమ వింత వరమా

హా.. సొగసు చూడ తరమా అమ్మాయి చెంత చేరుకుంటే ప్రేమా
మనసునాప తరమా రమ్మంటూ నన్ను లాగుతుంటే ప్రేమా

ఓ చల్లగాలీ ఆ నింగీ దాటి ఈ పిల్లగాలి వైపు రావా
ఊహల్లో తేలీ నీ వళ్ళో వాలీ నాప్రేమ ఊసులాడనీవా
పాలనురుగులపైన పరుగులు తీసి పాలు పంచుకోవా
పూల మధురిమ కన్న మధురము కాదా ప్రేమగాధ వినవా

సొగసు చూడ తరమా అమ్మాయి చెంత చేరుకుంటే ప్రేమా
మనసునాప తరమా రమ్మంటూ నన్ను లాగుతుంటే ప్రేమా

డోలారే డోలా డోలారే డోలా మోగింది చూడూ గట్టిమేళా
బుగ్గే కందేలా సిగ్గే పడేలా నాకొచ్చెనమ్మా పెళ్ళి కళా
మబ్బు పరుపుల మాటు మెరుపుల మేన పంపెనమ్మ వానా
నన్ను వలచినవాడు వరుడై రాగా ఆదమరచిపోనా

సొగసు చూడ తరమా అమ్మాయి చెంత చేరుకుంటే ప్రేమా
మనసునాప తరమా రమ్మంటూ నన్ను లాగుతుంటే ప్రేమా
నా కళ్ళల్లో.. వాకిళ్ళల్లొ ఉయ్యాలలూగె ప్రేమా హో
సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాలమ్మ సిందూలేసే సూడవమ్మ వయసునాప తరమా
సువ్వీ సువ్వీ సువ్వాలమ్మ నాలో నేను లేనోయమ్మ ప్రేమ వింత వరమా
ప్రేమ వింత వరమా ప్రేమ వింత వరమా

సొగసు చూడ తరమాపల్లవి :
సొగసు చూడతరమా!..
సొగసు చూడ తరమా - నీ సొగసు చూడ తరమా..
మరుని నారి, నారిగ మారి - మదిని నాటు విరిశరమా
సొగసు చూడ - సొగసు చూడతరమా!..
కులుకే సుప్రభాతాలై - కునుకే స్వప్న గీతాలై
ఉషా కిరణమూ - నిషా తరుణమూ
కలిసె కలికి మేనిగా - రతి కాంతుని కొలువుగా
వెలసే చెలి చిన్నెలలో - సొగసు చూడ తరమా !!


పలుకా చైత్ర రాగాలే - అలకా గ్రీష్మ తాపాలె
మదే, కరిగితే - అదే, మధుఝరీ
చురుకు వరద గౌతమీ - చెలిమి శరత్ పౌర్ణమీ
అతివే.. అన్ని ఋతువులయ్యే

సొగసు చూడ తరమా.. నీ సొగసు చూడ తరమా
మరుని నారి, నారి గ మారి.. మదిని నాటు విరిశరమా
సొగసు చూడ - సొగసు చూడ తరమా!

సొగసు చూడతరమా (మిష్టర్ పెళ్ళాం)సొగసుచూడ తరమా
నీ సొగసు చూడ తరమా

నీ ఆపసోపాలు నీ తీపిశాపాలు
ఎఱ్ఱన్ని కోపాలు ఎన్నెన్నో దీపాలు
అందమే సుమా
సొగసు చూడ తరమా
నీ సొగసు చూడ తరమా

అరుగుమీద నిలబడీ
నీ కురులను దువ్వేవేళా
చేజారిన దువ్వెన్నకు
బేజారుగ వంగినపుడు
చిరు కోపం చీరకట్టి
సిగ్గును చంగున దాచి
భగ్గుమన్న చక్కదనం
పరుగో పరుగెత్తి నపుడు- సొగసు -పెట్టీ పెట్టని ముద్దులు ఇట్టే విదిలించి కొట్టి
ఉమ్మెత్తే సోయగాన గుమ్మాలను దాటు వేళ
చెంగు బట్టి రారమ్మని చెలగాటకు దిగుతుంటే
తడి బారిన కన్నులతో విడు విడు మంటున్నప్పుడు - సొగసు -


జారుముడిని జడకేసి,
జానకిలా అడుగేసి,
తన అందెలు నా గుండెల ఘల్లు ఝల్లు మంటుంటె
నా సతిలా ఆరతిలా,
కల్యాణపు హారతిలా
శుక్రవారపు సంధ్య వేళ సుదతి గుదికి వెల్తుంటే - సొగసు -


పసి పాపకు పాలిస్తూ పరవశించి ఉన్నపుడు
పెద పాపడు పాకి వచ్చి "మరి నాకో?" అన్నపుడు
మొట్టి కాయ వేసి "చి! పొండి!" అన్నప్పుడు
నా యేడుపూ :) నీ నవ్వులూ ... హరివిల్లయి వెలసినపుడు - సొగసు -సిరి మల్లెలు హరినీలపు జడలో తురిమి
క్షణమే యుగమై వేచీ వేచీ
చలి పొంగులు తెలి కోకల ముడిలో అదిమి
అలసి సొలసి కన్నులు వాచి
నిట్టూర్పులా నిశిరాత్రి లో నిదరూవు అందాలతో
త్యాగారాజ కృతిలో సీతాకృతిగల ఇటువంటి - సొగసు -