14, మే 2010, శుక్రవారం

ముత్యమంతా పసుపు(ముత్యాల ముగ్గు)

ప్లిచ్ .. ఈ పాట వీడియో దొరకలేదు ..నాకు చాల ఇష్టం అయిన పాట


ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ
ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకంత ఛాయ(2)
ముద్దు మురిపాలొలకు ముంగిళ్ళలోనా
మూడు పువ్వులారు కాయల్లు కాయ

ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ
ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకంత ఛాయ

ఆరనైదోతనము ఏ చోటనుండు
అరుగులలికే వారి అరచేతనుండు(2)

తీరైన సంపద ఎవరింటనుండు (2)
దినదినము ముగ్గున్న ముంగిళ్ళనుండు

ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ
ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకంత ఛాయ

కోటలో తులిసమ్మ కొలువున్న తీరు
కోరి కొలిచే వారి కొంగు బంగారు(2)

గోవు మలచ్మికి కోటి దండాలు (2)
కోరినంత పాడి నిండు కడవల్లు

ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ
ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకంత ఛాయ

మొగడు మెచ్చిన చాల కాపురం లోన
మొగలి పూల గాలి ముత్యాల వాన (2)

ఇంటి ఇల్లలికి ఎంత సౌభాగ్యం(2)
ఇంటిల్లిపాదికి అంత వైభొగం

ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ
ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకంత ఛాయ
ముద్దు మురిపాలొలకు ముంగిళ్ళలోనా
మూడు పువ్వులారు కాయల్లు కాయ

ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ
ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకంత ఛాయ

కంచికి పోతావా కృష్ణమ్మా(శుభోదయం)

ఈ పాట చూస్తే అమ్మ గుర్తువస్తుంది ..అమ్మ దగ్గర ఇంకాఆ హీరోయిన్ కట్టినటువంటి చీరలు ఉన్నాయి :)
కంచికి పోతావా క్రిష్ణమ్మా ఆ కంచి వార్తలేమి క్రిష్ణమ్మా
కంచికి పోతావా క్రిష్ణమ్మా ఆ కంచి వార్తలేమి క్రిష్ణమ్మా
కంచిలో ఉన్నది బొమ్మా అది బొమ్మ కాదు ముద్దు గుమ్మా
కంచికి పోతావా క్రిష్ణమ్మా ఆ కంచి వార్తలేమి క్రిష్ణమ్మా
కంచిలో ఉన్నది బొమ్మా అది బొమ్మ కాదు ముద్దు గుమ్మా
కంచికి పోతావా క్రిష్ణమ్మా

త్యాగరాజ కీర్తనల్లే ఉన్నాది బొమ్మ
రగమేమో తీసినట్టు ఉందమ్మ
త్యాగరాజ కీర్తనల్లే ఉన్నాది బొమ్మ
రగమేమో తీసినట్టు ఉందమ్మ
ముసి ముసి నవ్వుల పువ్వులు పూసింది కొమ్మ
మువ్వ గొపాల మువ్వ గొపలా
మువ్వ గొపాలా అన్నట్టుందమ్మ
అడుగుల్లొ సవ్వళ్ళు కావమ్మా
అవి ఎడదలో సందళ్ళు లేవమ్మా
అడుగుల్లొ సవ్వళ్ళు కావమ్మా
అవి ఎడదలో సందళ్ళు లేవమ్మా

రాసలీల సాగినాక రాధ నీవేనమ్మ
రాతిరేల సంత నిదుర రాదమ్మ
రాసలీల సాగినాక రాధ నీవేనమ్మ
రాతిరేల సంత నిదుర రాదమ్మ
ముసిరిన చీకటి ముంగిట వేచింది కొమ్మ
ముద్దుమురిపాల మువ్వగోపాలా
నీవు రావేలా అన్నట్టుందమ్మా
మనసు దోచుకున్న ఓయమ్మా

నీ మనసు దాచుకోకు బుల్లెమ్మా
మనసు దోచుకున్న ఓయమ్మా
నీ మనసు దాచుకోకు బుల్లెమ్మా
కంచికి పోతావా క్రిష్ణమ్మా
ముద్దుమురిపాల
ఆ కంచి వార్తలేమి క్రిష్ణమ్మామువ్వగోపాలా
కంచిలో ఉన్నది బొమ్మా అది బొమ్మ కాదు ముద్దు గుమ్మా


యమునా ఎందుకే నీవూ(నీరిక్షణ)

ఈ పాట ఇష్టపడనివారు ఎవరు ఉంటారు :)


హొయిరే రీరే హొయ్యారె హొయీ..యమునా తీరే హొయ్యారె హొయీ
యమునా ఎందుకె నువ్వు ఇంత నలుపెక్కినావు..రేయి కిట్టయ్యతోటి కూడావా
యమునా ఎందుకె నువ్వు ఇంత నలుపెక్కినావు..రేయి కిట్టయ్యతోటి కూడావా

నల్లా నల్లని వాడు..నిన్నూ కవ్వించెనా
వలపు సయ్యాటలోనా..నలుపే నీకంటెనా

హొయిరే రీరే హొయ్యారె హొయీ..యమునా తీరే హొయ్యారె హొయీ

వెన్నంటి వెంటాడి వస్తాడే ముచ్చూ
కన్నట్టే గీటేసి పెడతాడె చిచ్చూ (2)
చల్లమ్మ బోతుంటె చెంగట్టుకుంటాడే
చల్లమ్మ బోతుంటె చెంగట్టుకుంటాడే
దారివ్వకే చుట్టూ తారాడుతాడే

పిల్లా పోనివ్వనంటూ చల్లా తాగేస్తడే
అల్లారల్లరివాడు..అబ్బో ఏం పిల్లడే..

హొయిరే రీరే హొయ్యారె హొయీ..యమునా తీరే హొయ్యారె హొయీ

శిఖిపింఛమౌళన్న పేరున్నవాడే..
శృంగార రంగాన కడతేరినాడే (2)
రేపల్లెలోకెల్లా రూపైన మొనగాడె
రేపల్లెలోకెల్లా రూపైన మొనగాడె
ఈ రాధకీడైన జతగాడు వాడే

మురళీలోలుడు వాడే..ముద్దూ గోపాలుడే
వలపే దోచేసినాడే..చిలిపీ శ్రీకృష్ణుడూ..

హొయిరే రీరే హొయ్యారె హొయీ..యమునా తీరే హొయ్యారె హొయీ
యమునా ఎందుకె నువ్వు ఇంత నలుపెక్కినావు..రేయి కిట్టయ్యతోటి కూడావా

నల్లా నల్లని వాడు..నిన్నూ కవ్వించెనా
వలపు సయ్యాటలోనా..నలుపే నీకంటెనా

ఉరకలై గోదావరి(అభిలాష)

అబ్బో చిరు పాటలు మా ఇంట్లో మారు మొగిపోయేవి.. మహేష్ నాన్న అభిమాన హీరో కదా .. చిరంజీవి అంటే ప్రాణం పెట్టేసేవాడు.. ఆ రోజులు గుర్తువచ్చేస్తున్నాయి .హుమ్


ఉరకలై గోదావరి ఉరికెనా ఒడిలోనికి
సొగసులై బృందావని విరిసెనా సిగలోనికి
జత వెతుకు హృదయానికీ శృతి తెలిపె మురళీ
చిగురాకు చరణాలకి సిరిమువ్వు రవళీ
రసమయం జగతి

నీ ప్రణయభవం నా జీవ రాగం
నీ ప్రణయభవం నా జీవ రాగం
రాగాలు తెలిపే భావాలు నిజమైనవి
లోకాలు మురిసే స్నేహాలు రుజువైనవి
అనురాగ రాగాల పరలోకమె మనదైనది

ఉరకలై గోదావరి ఉరికెనా ఒడిలోనికి
సొగసులై బృందావని విరిసెనా సిగలోనికి
జత వెతుకు హృదయానికీ శృతి తెలిపె మురళీ
చిగురాకు చరణాలకి సిరిమువ్వు రవళీ
రసమయం జగతి

నా పేద హృదయం నీ ప్రేమ నిలయం
నా పేద హృదయం నీ ప్రేమ నిలయం
నాదైన బ్రతుకే ఏనాడో నీదైనది
నీవన్న మనిషే ఈ నాడు నాదైనది
ఒక గుండె అభిలాష పది మందికి బ్రతుకైనది

ఉరకలై గోదావరి ఉరికెనా ఒడిలోనికి
సొగసులై బృందావని విరిసెనా సిగలోనికి
జత వెతుకు హృదయానికీ శృతి తెలిపె మురళీ
చిగురాకు చరణాలకి సిరిమువ్వు రవళీ
రసమయం జగతి

ప్రేమలేఖ రాసా(ముత్యమంత ముద్దు )

ఈ సినిమా అబ్బో చాలా బాగా నచ్చేసింది. మిగిలిన పాటలు గుర్తులేవుకాని ఈ పాట మాత్రం బాగా ఇష్టం
ప్రేమలేఖ రాసా నీకందిఉంటది
పూలబాణమేసా యెదకందిఉంటది
నీటి వెన్నెల వేడెక్కుతున్నది
పిల్లగాలికే పిచ్చెక్కుతున్నది
మాఘమాసమా వేడెక్కుతున్నది
మల్లెగాలికే వెర్రీక్కుతుంది
వస్తే గిస్తే వలచి వందనాలు చేసుకుంటా

హంసలేఖ పంపా నీకంది ఉంటది
పూలపక్క వేసా అది వేచి ఉంటది

ఆడసొగసు ఎక్కడుందో చెప్పనా
అందమైన పొడుపుకధలు విప్పనా
కోడెగాడి మనసు తీరు చెప్పనా
కొంగుచాటు క్రిష్ణలీలలు విప్పనా
సత్యభామ అలకలన్ని పలకరింతలే అన్నాడు ముక్కు తిమ్మనా
మల్లెతోటకాడ ఎన్ని రాసలీలలో అన్నాడు భక్త పోతన
వలచివస్తినే వసంత మాడవే
సరసమాడినా క్షమించలేనురా
క్రిష్ణా గోదారుల్లో ఏది బెస్టొ చెప్పమంట

మాఘమాస వెన్నెలెంత వెచ్చన
మంచివాడవైతే నిన్ను మెచ్చనా
పంట కెదుగుతున్న పైరు పచ్చన
పైటకొంగు జారకుండా నిలుచునా
సినిమా కధలు వింటే చిత్తుకానులే చాలించు నీ కధాకళీ
అడవారిమాటలకు అర్ధాలు వేరులే అన్నాడు గ్రేటు పింగళి
అష్టపదులతో అలాగా కొట్టకు
ఇష్టసఖివని ఇలాగే వస్తినే
నుయ్యోగొయ్యో ఏదో అడ్డదారి చూసుకుంట..

నేడు శ్రీవారికి మేమంటే పరాకా(ఇల్లరికం)

ఈ పాట అంటే చాల ఇష్టం ..నిజమే కదా అనిపిస్తుంది...కడకు మురిపించి గెలిచేది మీరే గా అంట.. నేనస్సలు ఒప్పుకోను :)


నేడు శ్రీవారికి మేమంటే పరాకా
తగని బలేచిరాకా - ఎందుకో తగని బలేచిరాకా
||నే||
చరణం 1

మొదలు మగవారు వేస్తారు వేషాలు
పెళ్ళికాగానే చేస్తారు మోసం
ఆడవాళ్ళంటే శాంత స్వరూపాలే
కోపతాపాలే రావండి పాపం
కోరి చేరిన మనసు చేత చిక్కిన అలుసు
కొసకు ఎడబాటు అలవాటు చేస్తారు

నేడు శ్రీమతికి మాతోటి వివాదం - తగనీ
బలే వినోదం - ఎందుకో - తగని బలే వినోదం

వారి మనసైతే వస్తారు ఆడవారు
చేర రమ్మంటే రానేరారు
తెలుసుకున్నారు స్త్రీల స్వభావాలు
తెలిసి తీర్చారు ముద్దు మురిపాలు
అలుక సరదా మీకు అదే వేడిక మాకు ||2||
కదకు మురిపించి గెలిచేది మీరేలే
ప్రణయ కలహాల సరసాలె వినోదం నిజమె
బలే వినోదం - నిజమే బలే వినోదం