15, నవంబర్ 2011, మంగళవారం

ఓ రంగయో పూలరంగయోఓ రంగయో పూలరంగయో
ఓరచూపు చాలించి సాగిపోవయో
పొద్దు వాలిపోతున్నదోయి
ఇంత మొద్దు నడక నీ కేందుకోయి

చరణం 1
పగలనక రేయనక పడుతున్న శ్రమనంతా
పరులకొరకు ధారపోయు మూగజీవులు
ఆటలలో పాటలలో ఆయాసం మరచిపోయి
ఆనందం పొందగలుగు ధన్యజీవులు

చరణం 2
కడుపారగ కూడులేని తలదాచగ గూడులేని
ఈ దీనుల జీవితాలు మారుటెన్నడో
కలవారలు లేనివారి కష్టాలను తీర్చుదారి
కనిపెట్టి మేలు చేయ గలిగినప్పుడే

ఓ రంగయో పూల రంగయో
ఓర చూపు చాలించి సాగిపొవయో
పొద్దువాలిపోతున్నదోయి
ఇంత మొద్దునడక నీకెందుకోయి ||ఓ రంగయో||

మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..
మెత్తగ అడిగితే లేదనేది లేదుగా..
మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..

నీది కానిదేది లేదు నాలో..
నిజానికి నేనున్నది నీలో..
ఒక్కటే మనసున్నది ఇద్దరిలో..
ఆ ఒక్కటీ చిక్కె నీ గుప్పిటిలో..

మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..
మెత్తగ అడిగితే లేదనేది లేదుగా..
మెల్ల మెల్ల మెల్లగా..

నిన్ను చూచి నన్ను నేను మరచినాను..
నన్ను దోచుకొమ్మని నిలిచినాను..
దోచుకుందమనే నేను చూచినాను..
చూచి చూచి నీవె నన్ను దోచినావు!

మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..
మెత్తగ అడిగితే లేదనేది లేదుగా..
మెల్ల మెల్ల మెల్లగా..

కన్నులకు కట్టినావు ప్రేమ గంతలు..
కన్నె మనసు ఆడినదీ దాగుడు మూతలు..
దొరికినాము చివరకు తోడుదొంగలం..
దొరలమై ఏలుదాం వలపు సీమలూ..

మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..
మెల్ల మెల్ల మెల్లగా.. అణువణువు నీదెగా..


చిత్రం: దాగుడు మూతలు
సాహిత్యం: ఆచార్య ఆత్రేయ
సంగీతం: KV మహదేవన్
గానం: ఘంటసాల, సుశీల

25, అక్టోబర్ 2011, మంగళవారం

ఇదేమి లాహిరీ
ఇదేమి లాహిరీ
ఇదేమి గారడీ
ఎడారి లోన పూలు పూచి ఇంత సందడి

ఇదేమి లాహిరీ
ఇదేమి గారడీ
ఎడారి లోన పూలు పూచి ఇంత సందడి

కోరుకున్న చిన్నదాని నవ్వూ
కోటి కోటి పరిమళాల పువ్వూ
ఆ ... చిన్ననాటి సన్నజాజి చెలికీ ..
కన్నులందు దాచుకున్న కలిమి
ఆ నాటి కూరిమీ చలువలోనే వేడిమి ..//2//
అనురాగపు మేలిమీ
ఇదేమి లాహిరీ ఇదేమి గారడీ
ఎడారి లోన పులు పూచి ఇంత సందడి
రామచిలక ప్రేమమాట పలికే
రాజహంస లాగ నడిచి కులికే
ఆ .. గోరువంక చిలుకచెంత వాలే కొసరి కొసరికన్నెమనసునేలే
కాబోయే శ్రీమతి మది నీకే బహుమతి //2//
అది ఆరని హారతి

ఇదేమి లాహిరీ
ఇదేమి గారడీ
ఎడారి లోన పులు పూచి ఇంత సందడి

17, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

పట్నం వచ్చిన పతివ్రతలు(సీతారామ స్వామి)సీతారామ స్వామి నే చేసిన నేరములేమి
కోరితినా ఆ ఒక్కటితప్పా
నేరాలెన్నగ నేనే గొప్పా స్వామీ

నీ కౌగిలే కాసుల పేరని
నీ ముద్దులే ముత్యపుసరులని
మురిసితిగాని కొసరి కొసరి నే కోరితినా ఆ ఒక్కటి తప్ప
అది నీకు నాకు తెలుసును తప్ప స్వామి

ఇంటిపెత్తనాలడిగితినా
వీధికెక్కినే నలిగితినా
ఆ..ఆ.ఆ..ఆ
సాధింపులతో సణిగితినా
నిను బాధపెట్టి నేనెరుగుదునా
కోరితినా ఆ ఒక్కటితప్పా
నేరాలెన్నగా నేనే గొప్ప స్వామి

ఎన్నాళ్ళీ లంక చెర ..
ఏనాడు విందువో నాదుమొర
ఆతప్రాణపరయాణ శీలా
అన్యమడుగునా ఆ ఒక్కటితప్ప
కోరితినా ఆ కోరికతప్ప అది నీకు నాకు తలుసును తప్ప స్వామి

ఇద్దరు మిత్రులు (హలోహలో అమ్మాయి)హలో హలో ఓ అమ్మాయి పాత రోజులు మారాయి
ఆడపిల్ల అలిగినచొ వేడుకొనడు అబ్బాయి
ఓహొ బడాయి చాలోయి కోతలెందుకు పోవోయి
ఆదినుంచి లోకంలో ఆడవారిది పై చేయి

నిజా నిజాలు తెలియకనే నిందవేసే పొరపాటు
నిజా నిజాలు తెలియకనే నిందవేసే పొరపాటు
నాటికీ నేటికీ మీకు అలవాటే
హలో హలో ఓ అమ్మాయి అవును మీదే పై చేయి

బెట్టు చేసే మగవారి గుట్టు మాకు తెలుసోయి
బెట్టు చేసే మగవారి గుట్టు మాకు తెలుసోయి
మనసులూ మమతలూ పైకి వేషాలూ
ఓహొ బడాయి చాలోయి కోతలెందుకు పోవోయి

లడాయి చేసే స్త్రీ జాతి రాకమానదు రాజీకి
లడాయి చేసే స్త్రీ జాతి రాకమానదు రాజీకి
గెలుపు కోసం మగవారు
గెలుపు కోసం మగవారు
కాళ్ళ బేరము లాడకపోరు
ఓహొ బడాయి చాలోయి కోతలెందుకు పోవోయి
ఆదినుంచి లోకంలో ఆడవారిది పై చేయి

హలో హలో ఓ అమ్మాయి పాత రోజులు మారాయి
ఆడపిల్ల అలిగినచొ వేడుకొనడు అబ్బాయి
హలో హలో ఓ అమ్మాయి అందుకొనుమా నా గుడ్‌బై

నీఎదుట నేను(తేనెమనసులు)చందమామా ..అందాలమామా..
నీ ఎదుట నేను
వారెదుట నీవు
మా ఎదుట ఓ మామా ఎప్పుడుంటావు

నీ ఎదుట నేను
వారెదుట నీవు
మా ఎదుట ఓ మామా ఎప్పుడుంటావు

పెళ్ళిచూపులకు వారొచ్చారు
చూడాలని నే వోరగ చూసా
పెళ్ళిచూపులకు వారొచ్చారు
చూడాలని నే వోరగ చూసా
వల్లమాలిన సిగ్గొచింది
కన్నుల దాకా
కన్నులుపోక
మగసిరి ఎడదని చూసాను
మగసిరి ఎడదని చూసాను
తలదాచుకొనుటకది చాలన్నాను... !!నీ !!పెళ్ళిచూపులలో బిగుసుకొని పేరేమి
చదువేమి ప్రేమిస్తావా వయసెంత
పెళ్ళిచూపులలో బిగుసుకొని నీ పేరేమి
చదువేమి నను ప్రేమిస్తావా వయసెంత
అని అడిగారా ..అసలొచ్చారా

నాలో వారు ఏం చూసారో నావారైయారు
నాలో వారు ఏం చూసారో నావారైయారు
అందులకే మా ఇద్దరి జంట అపురూపం అంటా.. !! నీ !!

చల్లని వెన్నెల దొరవంటారు
తీయని నవ్వుల సిరి వంటారు
చల్లని వెన్నెల దొరవంటారు
తీయని నవ్వుల సిరి వంటారు
ఆ వెన్నెలలోని వేడి గాడ్పులు
నవ్వులలోని నిప్పురవ్వలు
అనుభవించి అనమంటాను
అనుభవించి అనమంటాను
వయసుకు వైరివి నీవంటాను..!!నీ!!

చందమామా ..అందాల మామా...

దివినుండి భువికి (తేనెమనసులు)దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై
దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై
గుడిలోని ప్రతిమ వచ్చింది వచ్చింది కోటి ప్రభలతో నీవై నీవై
గుడిలోని ప్రతిమ వచ్చింది వచ్చింది కోటి ప్రభలతో నీవై నీవై
దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై

అందని జాబిలి అందాలు పొందాలి అనుకున్నానొకనాడు ఆనాడు
అందని జాబిలి అందాలు పొందాలి అనుకున్నానొకనాడు ఆనాడు
అందిని జాబిలి పొందులో అందాలు … అందిన జాబిలి పొందాలో అందాలు
పొందాను ఈనాడు ఈనాడు …. పొందాను ఈనాడు ఈనాడు
దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై

కనరాని దేవుని కనులా జూడాలని కలగంటి నొకనాడు ఆనాడు
కనరాని దేవుని కనులా జూడాలని కలగంటి నొకనాడు ఆనాడు
కల నిజము జేసి కౌగిలిలో జేర్చి .. కల నిజము జేసి కౌగిలిలో జేర్చి
కరిగించే ఈనాడు ఈనాడు … కరిగించే ఈనాడు ఈనాడు
గుడిలోని ప్రతిమ వచ్చింది వచ్చింది కోటి ప్రభలతో నీవై నీవై

కడలిలో పుట్టావు అలలపై తేలావు నుఱగవై వచ్చావు ఎందుకో …
కడలిలో పుట్టావు అలలపై తేలావు నుఱగవై వచ్చావు ఎందుకో
కడలి అంచువు నిన్ను కలిసి నీ ఒడిలో ..
కడలి అంచువు నిన్ను కలిసి నీ ఒడిలో
ఒరిగీ కరగాలని ఆశతో ….
దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై
అ …. గుడిలోని ప్రతిమ వచ్చింది వచ్చింది కోటి ప్రభలతో నీవై నీవై
దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై