26, సెప్టెంబర్ 2010, ఆదివారం

Khwaja mere Khwaja(jodha akbar)Khwajajiiii, Khwaja
Khwajajiiii, Khwaja, Khwaja Ji
Ya Gharib Nawaz
Ya Gharib Nawaz
Ya Gharib Nawaz
Ya Moinuddin, Ya Khwaja Ji
Ya Khwaja Ji
Ya Khwaja Ji

(Khwaja Mere Khwaja
Dil Mein Sama Ja
Shaho Ka Shah Tu
Ali Ka Dulara) - 2
Khwaja Mere Khwaja Dil Mein Sama Ja
Khwaja Mere Khwaja Dil Mein Sama Ja
Beqaso Ki Taqdeer, Tune Hai Sawari
Beqaso Ki Taqdeer, Tune Hai Sawari
Khwaja Mere Khwaja

Tere Darbar Mein Khwaja
Door Toh Hai Dekha

[ Khwaja Mere Khwaja Song Lyrics @ Http://Www.Hindilyrix.Com ]

Tere Darbar Mein Khwaja
Sar Jhuka Te Hai Auliya
Tu Hai Unalwali Khwaja
Rutba Hai Pyara
Chahne Se Tujhko Khwaja Ji Mustafa Ko Paya

Khwaja Mere Khwaja
Dil Mein Sama Ja
Shaho Ka Shah Tu
Ali Ka Dulara

Mere Peer Ka Sadka
Mere Peer Ka Sadka
Hai Mere Peer Ka Sadka
Tera Daaman Hai Thama
Khawajaji
Tali Har Bala Humari
Chaya Hai Khumar Tera
Jitna Bhi Rashk Kare Beshak
Toh Kam Hai Ae Mere Khwaja
Tere Kadmo Ko Mere Rehnuma Nahi Chodna Gawara

[ Khwaja Mere Khwaja Song Lyrics @ Http://Www.Hindilyrix.Com ]

(Khwaja Mere Khwaja
Dil Mein Sama Ja
Shaho Ka Shah Tu
Ali Ka Dulara) - 2

Khwaja Mere Khwaja Dil Mein Sama Ja
Khwaja Mere Khwaja Dil Mein Sama Ja
Beqaso Ki Taqdeer, Tune Hai Sawari
Beqaso Ki Taqdeer, Tune Hai Sawari

(Khwaja Mere Khwaja
Dil Mein Sama Ja
Shaho Ka Shah Tu
Ali Ka Dulara) - 2

Khwaja Ji
Khwaja Ji
Khwaja Ji ....

సఖియా వివరించవే(నర్తనశాల )సఖియా వివరించవే .....

సఖియా వివరించవే
వగలెరిగిన చెలునికి నా కథా
సఖియా వివరించవే
వగలెరిగిన చెలునికి నా కథా

సఖియా వివరించవే .....

నిన్ను జూచి కనులు చెదరి .....
కన్నె మనసు కానుక జేసి .....
నిన్ను జూచి కనులు చెదరి
కన్నె మనసు కానుక జేసి
మరువలేక మనసు రాక
విరహాన చెలికాన వేగేనని

సఖియా వివరించవే .....

మల్లెపూలా మనసు దోచి
పిల్లగాలి వీచేవేళా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
మల్లెపూలా మనసు దోచి
పిల్లగాలి వీచేవేళా
కలువరేని వెలుగులోన
సరసాల సరదాలు తీరేననీ

సఖియా వివరించవే
వగలెరిగిన చెలునికి నా కథా
సఖియా వివరించవే .....

సడి సేయకో గాలి(రాజమకుఠం )సడి సేయకో గాలి సడి సేయబోకే
సడి సేయకో గాలి సడి సేయబోకే
బడలి ఒడిలో రాజు పవ్వళించేనే
సడి సేయకే

రత్న పీఠిక లేని రారాజు నా స్వామి
మణి కిరీటము లేని మహరాజు గాకేమి
చిలిపి పరుగుల మాని కొలిచి పోరాదే
సడి సేయకే

ఏటి గలగలలకే ఎగసి లేచేనే
ఆకు కదలికలకే అదరి చూసేనే
నిదుర చెదరిందంటె నేనూరుకోనే
సడి సేయకే

పండు వెన్నెల నడిగి పాన్పు తేరాదే
పీడ మబ్బుల దాగు నిదుర తేరాదే
విరుల వీవన పూని విసిరి పోరాదే

సడి సేయకో గాలి
సడి సేయబోకే
బడలి ఒడిలో రాజు పవ్వళించేనే
సడి సేయకే ...